Ponuda se sastoji od sljedećih mesnih pasmina ( Simentalska pasmina, Belgijsko plavo govedo, Limousine, Charolais i križanci) i kategorija u oba spola. Sva telad je prošla strogu selekciju. Obavljeni su svi preventivni zahvati, od vakcinacije i revakcinacije, dehelmentizacije uz stalnu veterinarsku kontrolu.

U ponudi imamo sisajuću telad od 70 – 90 kg i odbitu telad u težini od 100-160 kg, te junad od 160 – 220 kg.

KUPNJOM TELADI KOD NAS STE KUPILI:

  •  TELAD KOJA JE PRIMILA KOMPLETNU PREVENTIVU ZA TOV (vakcinacija i revakinacija protiv Bronchopneumonije, dehelmentizacija, vakcinacija protiv zaraznih bolesti i kokcidoze) I POD STALNIM JE VETERINARSKIM NADZOROM MINIMUM 60 DANA PRIJE PRODAJE
  •  NAŠA TELAD JE PROŠLA KVALITETNU SELEKCIJU, ŠTO ZNAČI DA IMAJU SVE PREDISPOZICIJE ZA DOBAR I ZDRAV NAPREDAK (telad lošije kvalitete ili lošijeg zdravstvenog stanja šaljemo na klanje)
  • RAD NAŠE TVRTKE SE BAZIRA ISKLJUČIVO NA KVALITETI (friški otkup je u startu jeftiniji, ali je u konačnici puno skuplji – liječenja, škartovi, loš prirast, uginuća…)

ŠTO MORATE OSIGURATI:

  • ČIST I DEZINFICIRAN KAMION ZA TRANSPORT

  • PRIJE DOLASKA TELADI; DOBRO OČISTITI, DEZINFICIRATI I OKREČITI STAJU (odmor staje od minimum 7 dana nakon izlaska stare junadi). UKLIKO IMATE I DRUGU TELAD ILI JUNAD U STAJI – IZBJEGAVATI MIJEŠANJE I KONTAKTE (radi izbjegavanja prijenosa patologija).

  • PRVI OBROK PO DOLASKU TELADI – SAMO SIJENO (osigurava normalan rad buraga nakon transportnog stresa). NAŠA PREPORUKA JE NASTAVAK HRANIDBE MIN 7-10 DANA S HRANOM KOJU SU JELI KOD NAS (FANON). NAKON TOG PERIODA MOŽETE POČETI LAGANO UMJEŠAVATI VAŠU HRANU (za pomoć se možete obratiti Fanonu – ANTONIO- 099/805-3839)

  • VODITI BRIGU DA JE TELAD U SUHOM I PROZRAČNOM PROSTORU U STAJI. POSEBNO VODITI BRIGU O MANJOJ I LAKŠOJ TELADI, JER ZAHTJEVA VEĆU SKRB I NADZOR.

  • U SLUČAJU ZDRAVSTVENIH PROBLEMA MOŽETE SE POSAVJETOVATI S NAŠIM VETERINAROM

Od svibnja 2016. godine, tvrtka ROTEL d.o.o. započela je sa prodajom tovnih janjića za klanje. Riječ je o kvalitetnim križancima koje uvozimo isključivo za mesnice i klaonice. Janjići su u tovu od 10-12 kg, izrazito debeli i masni, kvalitetne boje mesa. Težina se kreće od 19-30 kg. Trenutno na farmi u Lacićima imamo uvijek oko 800-1200 kom, gdje ih možete i pogledati.