Od svibnja 2016. godine, tvrtka ROTEL d.o.o. započela je sa uvozom tovnih janjića za klanje. Riječ je o kvalitetnim križancima koje uvozimo isključivo za mesnice i klaonice. Janjići su u tovu od 10-12 kg, izrazito debeli i masni, kvalitetne boje mesa. Težina se kreće od 19-26 kg. Trenutno na farmi u Našicama (Pribiševci) imamo uvijek oko 500-600 kom, gdje ih možete i pogledati.